انتشار جلد اول کتاب مداخلات

مداخلات جلد اول

 

کتاب مداخلات روایتی است مستند از دخالت ها و جنایات آمریکا در ایران طی شصت سال اخیر – از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۹۲ – که به صورت سلسله پاورقی هایی از آذر سال ۱۳۹۲ در روزنامه کیهان تحت عنوان ردپای شصت سال خیانت و جنایت منتشر می گردید. این پاورقی ها هنوز هم ادامه دارد.

کتاب حاضر، جلد اول از این مجموعه می باشد و به زودی جلدهای بعدی نیز منتشر خواهند گردید.

دیدگاهتان را بنویسید