اخبار

رئیس جمهور اصلح

🔹چند مدتی است که در فضای انتخاباتی کشور ، صحبت دعوت کردن از آیت الله رئیسی برای حضور در صحنه...

ادامه ...

بی غیرت !!

جناب محمد جواد ظریف ، یک بار دیگر ماهیت حقیر و واداده خود را در مصاحبه با نشریه آلمانی اشپیگل نشان داد و در اقدامی ضد انقلابی که نمی توان نامی جز خیانت به خون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بر آن نهاد ، اظهار داشت که میز مذاکره با شیطان را هنوز ترک نکرده و باز هم آماده مذاکره با قاتل سردار شهید سلیمانی است !

ادامه ...
1 2 6
Page 1 از 6