آخوند انگلیسی کیست؟

🔻آخوند انگلیسی همان کسی است که سال گذشته قصد داشت علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام جنگ کند .
🔻آخوند انگلیسی همان کسی است که در زمان تحصیلاتش در انگلستان ، تابعیت انگلیس را پذیرفته و پاسپورت انگلیسی دریافت کرده بود .
🔻آخوند انگلیسی همان کسی است که مدرک دانشگاهی اش را نیز با تقلب و تزویر گرفته بود .
🔻آخوند انگلیسی همان کسی است که یکبار هنگام تردد به انگلستان ، در فرودگاه تهران اشتباهاً پاسپورت انگلیسی اش را ارائه کرده بود و مأمورین مستقر در فرودگاه ، پاسپورت انگلیسی او را دیده بودند .
🔻آخوند انگلیسی همان کسی است که سالیان زیادی با مأمورین انگلیسی مخفیانه ارتباط داشته است .
🔻آخوند انگلیسی همان کسی است که در زمان جنگ تحمیلی به صورت پنهانی با یکی از مقامات کشور دشمن ایران در خارج از کشور ملاقات کرده و از او خواسته بود تا ایران را با نیروی نظامی خود تهدید کنند .
🔻آخوند انگلیسی همان کسی است که در نقشه تحمیل جام زهر به امام خمینی (ره) ، مشارکت داشته است .
🔻آخوند انگلیسی همان کسی است که اطرافش پر است از جاسوسان انگلیس و آمریکا و مفسدین اقتصادی .
🔻آخوند انگلیسی همان کسی است که یک زندگی اشرافی در شمال تهران دارد و از درد مردم مستضعف خبر ندارد .
🔻آخوند انگلیسی همان کسی است که مروج اسلام رحمانی یا همان اسلام آمریکایی است .
🔻آخوند انگلیسی همان کسی است که بر مذاکره با شیطان بزرگ اصرار می کرد .
🔻آخوند انگلیسی همان کسی است که بخش قابل توجهی از صنعت هسته ای کشور را نابود کرد .
🔻آخوند انگلیسی همان کسی است که به تذکرات و دستورات رهبری نظام توجه نمی کند و علی رغم آنکه در ظاهر اظهار اطاعت می کند ، اما در عمل ، اعتنایی به آن تذکرات و دستورات نمی کند .
🔻آخوند انگلیسی همان کسی است که عامل اصلی برباد رفتن دهها میلیارد دلار ارز و دهها تن طلای خزانه کشور بوده است .
🔻آخوند انگلیسی همان کسی است که عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی و گرانی کمرشکن اجناس و کالاها بوده است .
🔻آخوند انگلیسی همان کسی است که هم اکنون برای فریب مردم ، علیه آمریکا موضع می گیرد ، اما در پشت صحنه ، مخفیانه پیغام می فرستد که آماده کنار آمدن با شیطان بزرگ است .
🔻آخوند انگلیسی همان کسی است که در ایران ، به دنبال پیاده کردن نقشه های آمریکا و انگلیس است.

۲ دیدگاه

 • آخوند انگلیسی همان کسی است که برای امام حسین(ع) روضه آبکی می خواند.
  آخوند انگلیسی همان کسی است که برای تحمیل سازش با دشمن اقتصاد ملت را گروگان گرفته است.
  آخوند انگلیسی همان کسی است که خودش از پدرش و پسرش از خودش جداست.
  آخوند انگلیسی همان کسی است که ادعای خدایی می کند و کد خدا را یاری.
  آخوند انگلیسی همان کسی است که شاه کلید چپاول ملت را یدک می کشد.
  آخوند انگلیسی همان کسی است که وضع معیشت ملت را از قصر تا کاخ با نگاه اسکن می کند.
  آخوند انگلیسی همان کسی است که چندین برابر خسارت دفاع مقدس را بر ملت تحمیل کرد.
  آخوند انگلیسی همان کسی است که به اربابش اعتماد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید