پیامبر (ص) ویلا نداشت !

جناب آقای حسن روحانی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۶ ، در اجلاس حقوق شهروندی ، طی سخنانی اظهار می دارد : والله پیامبر شنود نداشت !

 

باید به جناب آقای روحانی متذکر شد که پیامبر (ص) ویلای اشرافی در شمال تهران نیز نداشت . پیامبر (ص) در محل کارش ، استخر و سونا و جکوزی اختصاصی هم نداشت ! پیامبر (ص) روحیه استفاده از بیت المال برای هزینه های شخصی را هم نداشت . پیامبر (ص) فرزندان فاسدی که در کشورهای غربی مشغول عیاشی باشند را نیز نداشت . پیامبر (ص) زندگانی اشرافی هم نداشت و بیشتر اوقاتش را نیز با مرفهین بی درد نمی گذراند . پیامبر (ص) از افراد فاسد و رانت خوار در اطراف خودش استفاده نمی کرد . پیامبر (ص) ، غارتگران بیت المال را ذخایر نظام اسلامی نمی نامید . پیامبر (ص) اهل دروغ گفتن به مومنان نبود . پیامبر (ص) هیچ گاه وعده های کذب و توخالی به مردم نمی داد . پیامبر (ص) آمارهای اقتصادی خلاف واقع به مردم نمی داد . پیامبر (ص) در سفرهای خود ، در گران ترین و اشرافی ترین محل ها سکونت نمی کرد . پیامبر (ص) هیچ گاه ارتباط با مستکبران را بر ارتباط با مستضعفان ترجیح نمی داد . پیامبر (ص) از اینکه میزان دارائی و اموال خود را اعلام کند ، ترس و وحشت نداشت . پیامبر (ص) منتقدانی که در پی اصلاح امور بودند را به جهنم حواله نمی داد . پیامبر (ص) در طی جنگ های بدر و احد و خندق ، هیچ ارتباط مخفیانه ای با سران کفر و شرک علیه نیروهای رزمنده اسلام برقرار نکرد . پیامبر (ص) هیچ گاه در جهت تضعیف قدرت دفاعی اسلام ، اقدامی نکرد . پیامبر (ص) هرگز به دشمنان عنود و لجوج اسلام ، خوشبین نبود و به آنها اعتماد نداشت.

پیامبر (ص) هیچ گاه با شیاطین دست نداد و به آنها لبخند نزد و با آنها عکس یادگاری هم نگرفت ! پیامبر (ص) در برابر تحریم های اقتصادی کفار و مشرکین ، اظهار ضعف و عجز نکرد و به سبب آن فشارها ، با آنها تن به سازش های حقیرانه و ذلت آور نداد . پیامبر (ص) هیچ گاه قراردادهای خسارت باری شبیه به برجام را منعقد نکرد و دستاوردهای دانشمندان مسلمان را بر باد نداد.

پیامبر (ص) برای پیشرفت جامعه اسلامی ، منتظر الطاف و کمک های شیاطین نبود . پیامبر (ص) برای باقی ماندن در قدرت ، حاضر نبود به هر وسیله نامشروعی متوسل شود . و بالاخره اینکه والله قسم ، پیامبر (ص) هیچ ارتباط مخفیانه ای با M.I.6 نداشت !

۸ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید