کتاب “هاشمی رفسنجانی از نگاهی دیگر”

Print Friendly, PDF & Email

کتاب “هاشمی رفسنجانی از نگاهی دیگر” که به صورت ۵۵ مقاله در هفته نامه ۹ دی چاپ شده بود، هم اکنون به صورت ویژه نامه “نیمه پنهان هاشمی” توسط هفته نامه ۹ دی منتشر شده است.

۱۳ دیدگاه

پاسخی بگذارید