ناگفته هایی از جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸

سخنرانی فوق در اسفند ماه ۱۳۹۳ و در دانشگاه ولی عصر (عج الله تعالی فرج الشریف) رفسنجان ارائه شده است.

دانلود

دیدگاهتان را بنویسید