بررسی زمینه های فتنه ۸۸

Print Friendly, PDF & Email

صوت ذیل مربوط به سخنرانی در مدرسه علمیه کرمانی ها در تاریخ ۱۱ دی ماه ۹۳ در شهر قم می باشد.

 

دانلود

پاسخی بگذارید