اخبار

مصاحبه با خبرگزاری نسیم

نسیم آنلاین: چه سالی قطعنامه 598 تصویب شده و با چه روندی و در چه شرایطی ایران آن را پذیرفت؟ غضنفری: در مورد قطعنامه 598 در سال‌های 66 و 67 شاهدیم که نه حضرت امام (ره) و نه بعضی از مسئولان دیگر مانند مقام معظم رهبری که در آن زمان رئیس جمهور بودند ، زیر بار پذیرش قطعنامه نمی‌روند، چون ما در جبهه‌ها دست برتر را داشتیم و عراق در موضع ضعف بود و قطعنامه‌ای را هم که شورای امنیت تصویب کرده بود عمدتاً به نفع رژیم صدام و برعلیه ما بود. 29 تیرماه 1366 قطعنامه تصویب و عراق همان روزهای اول می‌پذیرد ولی جمهوری اسلامی خیر.

ادامه ...
1 4 5 6
Page 5 از 6