پاسخ نقدی بر کتاب “راز قطعنامه”

بسمه تعالی

توضیح آنکه این نقد قبلاً در روزنامه مردمسالاری چاپ شده بود .

۱ – منتقد محترم در ابتدا گفته : ” این کتاب بیانگر تقابل دو دیدگاه موافقان و مخالفان ادامه ی جنگ تحمیلی بعد از باز پس گیری سرزمین های اشغال شده توسط قوای بعثی است .”

پاسخ : فرض مبنایی این جمله صحیح نیست زیرا بخش هایی از خاک کشور ما تا پایان جنگ تحمیلی همچنان در اشغال رژیم بعثی عراق بود . در این راستا می توان به مصاحبه ای از سردار سرلشکر غلامعلی رشید اشاره کرد که در آن بیان می کنند که در … ادامه مطلب